План јавних набавки за 2024.годину

План јавних набавки за 2023.годину

Извештај о спровођеним набавкама у 2022.години

Доступан и на ПЈН, извештај за 2022.годину образлажемо укратко. Сви покренути поступци и ЈН и набавки на које се ЗЈН не примењује, успешно су спроведени без захтева за заштиту права понуђача. У извештају су види да су набављена добра у вредности од: 93.626.118,00 динара, само из разлога што је Уговор о јавној набавци електричне енергије […]

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Набавка услуге зимског одржавања путева

Набавка електричне енергије

Набавка услуге сервисирања водомера

Набавка горива

Набавка услуге изнајмљивања радних машина са руковаоцима